Uitgever

Informatie overeenkomstig § 5 TMG:

 

cardioscan GmbH

Valentinskamp 30

20355 Hamburg

 

Vertegenwoordigd door:

 

Dr. Marc Weitl

Holger Weiß

 

Contact:

 

Telefon: +49 (40) 303 723 30

Telefax: +49 (40) 303 723 50

E-Mail: info@cardioscan.de

 

Inschrijving:

 

Inschrijving in het handelsregister.

Griffierrechtbank: Amtsgericht Hamburg

Registratienummer: HRB 117288

 

Verkoopbelasting:

 

Identificatienummer omzetbelasting volgens §27a Wet omzetbelasting:

DE268167789

 

Verantwoordelijk voor de inhoud volgens § 55 Abs. 2 RStV:

 

Dr. Marc Weitl

Valentinskamp 30

20355 Hamburg

 

afhandeling van geschillen

 

Wij zijn niet bereid of verplicht deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een

arbitragecommissie voor consumenten.

 

Aansprakelijkheid voor de inhoud

 

Als serviceprovider zijn wij verantwoordelijk voor onze eigen inhoud op deze pagina’s volgens § 7 Abs.1 TMG.

algemene wetten. Volgens de §§ 8 tot en met 10 TMG zijn wij als serviceprovider echter niet

het bewaken van informatie van derden die wordt verzonden of opgeslagen op onze website of, onder bepaalde omstandigheden

die wijzen op illegale activiteit.

Verplichtingen om informatie te verwijderen of het gebruik ervan te blokkeren in overeenstemming met de algemene gebruiksvoorwaarden.

Wetten blijven hierdoor onaangetast. Eventuele aansprakelijkheid in dit verband treedt echter pas in werking op de datum van

kennis van een concrete schending van de wet. Op het moment dat u zich bewust wordt van overeenkomstige

Schendingen van de wet zullen wij onmiddellijk ongedaan maken.

 

Aansprakelijkheid voor links

 

Onze website bevat links naar externe websites van derden waarop wij geen invloed hebben.

Voor deze externe inhoud kunnen wij dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden. Voor de inhoud van de

Voor de inhoud van de gelinkte sites is altijd de desbetreffende aanbieder of exploitant van de sites verantwoordelijk. De gekoppelde

pagina’s werden gecontroleerd op mogelijke juridische inbreuken op het moment van de link. illegale

Inhoud was op het moment van koppelen nog niet herkenbaar.

Een permanente controle van de inhoud van de gelinkte pagina’s is echter niet mogelijk zonder concrete aanwijzingen van een

Schending van rechten onredelijk. Als we op de hoogte zijn van overtredingen van de wet, zullen we dergelijke links verwijderen.

Onmiddellijk verwijderen.

 

Copyright

 

De inhoud en de werken die door de site-exploitanten op deze pagina’s zijn gemaakt, zijn onderworpen aan het Duitse auteursrecht.

Auteursrecht. De verveelvoudiging, verwerking, distributie en elke vorm van exploitatie buiten de

Beperkingen van het auteursrecht vereisen de schriftelijke toestemming van de respectieve auteur of maker.

Schepper. Downloads en kopieën van deze site zijn uitsluitend voor privé, niet-commercieel gebruik.

is toegestaan.

Voor zover de inhoud van deze site niet door de exploitant is gemaakt, zijn de auteursrechten van derden beschermd.

waargenomen. Met name de inhoud van derden is als zodanig gemarkeerd. Mocht u toch op een

Als u zich bewust wordt van een inbreuk op het auteursrecht, informeer ons dan a.u.b… Voor

Indien wij kennis krijgen van dergelijke inbreuken, zullen wij dergelijke inhoud onmiddellijk verwijderen.